Usos I Tradició De Les Literatures Clàssiques A Les Literatures M Edievals PDF

NOMBRE DEL ARCHIVO: Usos I Tradició De Les Literatures Clàssiques A Les Literatures M Edievals.pdf

ISBN: 9788499753638

FECHA: 2013

AUTOR(A): Vv.aa.

TAMAÑO DEL ARCHIVO: 1,75 MB

Alienazioneparentale.it Usos I Tradició De Les Literatures Clàssiques A Les Literatures M Edievals Image
En aquest llibre s'estudien aspectes de la recepció de “tòpics”, “personatges” i “estructures literàries” des de les literatures grecollatines a les literatures medievals. Es tracta d'uns estudis interdisciplinaris en la recerca literària actual sobre recepció literària, farcida d'intertextualitats i d’influxos. Així, s'estudien alguns paradigmes de recepció de les literatures grega i llatina clàssiques en les literatures hispanes medievals, tot proposant nous viaranys de renovació filològica a partir de temes de recerca força concrets, com ara la matèria de Troia a la literatura medieval espanyola, una altra veu d'Ausiàs March, entre Ovidi i la psicologia aristotèlica, Virgili i d'altres fonts en Andreu el Capellà, la història de Camar (Curial e Güelfa) vs. Dido (Virgili), el repertori fabulístic en l'Aesopus llatí de Gualterus Anglicus, Galè en la medicina medieval, la Grècia de l'edat mitjana en els cronistes catalans, les lectures clàssiques a la cort d'Isabel I de Castella, o bé l'anàlisi d’algunes idees medievals sobre tragèdia, entre d’altres."
El libro Usos I Tradició De Les Literatures Clàssiques A Les Literatures M Edievals en formato PDF. El libro Usos I Tradició De Les Literatures Clàssiques A Les Literatures M Edievals en formato MOBI. El libro Usos I Tradició De Les Literatures Clàssiques A Les Literatures M Edievals en formato ePUB. El libro fue escrito en 2004 por el autor Vv.aa.. Disfruta leyendo con el sitio web alienazioneparentale.it.
DESCARGAR
LEER EN LINEA

Martín Pascual, Llúcia; Garcia Sempere, Marinela, «Realitat i fantasia en el textos animalístics catalans medievals», Bestiaris i Metamorfosis a les literatures clàssiques i la seua recepció. Amsterdam, Adolf M. Hakkert (2015), pp- 71-92. Martín Pascual, Llúcia, Ressenya de Lloret, Albert, Printing Ausias March.

uso de cultismos y voces patrimoniales en las versiones del siglo XV ... Usos i tradició de les litera-tures clàssiques a les literatures medievals, por Ernest MARCOS HIERRO.... 520-522 — Fernando Branco C ORREIA, Elvas na Idade Média, por Adelaide M IL-

LIBROS RELACIONADOS